lululemon cam kết áp dụng sự điều chỉnh hợp lý cho các ứng viên khuyết tật. Nếu bạn muốn ai đó trong đội ngũ của chúng tôi liên hệ với bạn để được hỗ trợ phù hợp với cá nhân, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ accommodations@lululemon.com. Trong email, vui lòng nêu thông tin về chức danh công việc, địa điểm làm việc và bản chất của yêu cầu của bạn.
 • CHỌN SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA BẠN
  1/3
 • Thông tin cá nhân
  2/3
Thông tin cơ bản

Mật khẩu của bạn phải:

 • Có ít nhất 8 ký tự..
 • Có ít nhất 1 số.
 • Có dưới 4 chữ cái liên tiếp.
 • Không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Không chứa các từ thông dụng.