lululemon is committed to providing reasonable accommodation to applicants with disabilities. If you would like someone from our team to contact you for individualized support, email us at accommodations@lululemon.com. In your email, please include the position title, the location of the position and the nature of your request.
 • CHỌN SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA BẠN
  1/3
 • Thông tin cá nhân
  2/3

Mật khẩu của bạn phải:

 • Có ít nhất 8 ký tự..
 • Có ít nhất 1 số.
 • Có dưới 4 chữ cái liên tiếp.
 • Không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Không chứa các từ thông dụng.
Tôi xác nhận
Bằng cách chọn "Tôi xác nhận" từ hộp kiểm ở trên, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Quyền riêng tư và đồng ý với các điều khoản được mô tả trong đó.